ENTREVISTA A GLÒRIA MONTOY

Avui entrevistem a Glòria Montoy, directora de l’Institut Carles Vallbona, l’institut de Granollers que recentment ha rebut del Departament d’Ensenyament el diploma per la seva contribució a la millora de la qualitat educativa, després que el centre obtingués la Q de plata (+400punts) del reconeixement d’excel·lència educativa segons el model E2cat basat en el model de qualitat europeu EFQM.

L’avaluació l’ha fet l’empresa auditora Applus juntament amb els responsables del Projecte de Qualitat i Millora contínua de la Direcció General de Formació Professional, i s’han valorat tots els resultats obtinguts pel centre d’acord amb les estratègies i metodologies que desenvolupa la institució en funció del seu entorn social, econòmic i laboral. L’eina d’anàlisi utilitzat és el REDAR (Resultats, Enfocament, Desenvolupament i Revisió).

Fins ara només tres centres de Catalunya han obtingut la Q de plata de excel·lència educativa e2cat, i el Vallbona ha estat el quart.

_DSC0180_1080

 P. Glòria, coneguem la teva trajectòria professional. Com ha estat el teu recorregut fins arribar a la direcció de l’Institut Carles Vallbona?

 L’any 86 després d’acabar Empresarials vaig començar a treballar en una escola concertada de Lleida impartint classes de comptabilitat i finances en la Formació Professional, i hi vaig estar durant 3 cursos. Mentrestant, estudiava Ciències Econòmiques i amb una companya de Lleida es vam traslladar a viure a La Garriga, més a prop de la Universitat Autònoma, de manera que facilitava el fet de compaginar els estudis amb la feina de professora a l’Institut de la Garriga. El curs 90/91 ja vaig venir al Carles Vallbona, un centre molt nou en aquell moment, que tot just portava 3 anys en funcionament.

Fa més de 25 anys, gairebé tota la meva trajectòria professional, que treballo al Vallbona, com a professora d’administració d’empreses i també d’organització i gestió comercial. He desenvolupat diferents càrrecs, primer com a cap de departament, després vaig ser cap d’estudis adjunt durant 7 anys, i al 2006 em vaig introduir en el món de la gestió de la qualitat i vaig ser coordinadora de qualitat durant 2 anys, fins al juliol de 2008 que vaig ser nomenada directora del centre.

 P. Com ha canviat l’Institut en aquest darrers  25 anys?

Moltíssim! Per començar l’entorn de l’institut estava molt menys urbanitzat, semblava que estàvem a les afores de Granollers. Gairebé ni me’n recordo ja! El barri i els equipaments de la ciutat s’han desenvolupat notòriament i l’institut també ha anat creixent progressivament, incorporant nous grups, nous estudis i serveis. El creixement més ràpid però, s’ha produït aquest darrers anys.

Perquè et facis una idea, l’any 2009 teníem  640 alumnes i el curs 2017-18 ja en són 1100 alumnes . Hem gairebé duplicat la població en menys de 10 anys.

Tenim 420 alumnes d’ESO i Batxillerat i el 60 % de l’alumnat són estudiants de formació  professional: 250 de grau mitja i 430 de grau superior. El Vallbona és el centre referent al territori en estudis de serveis a les empreses, amb les famílies professionals d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting i Informàtica i Comunicacions, acollim alumnes de tota la comarca.

L’ESO i el Batxillerat amb les branques científica i tecnològica, social i d’humanitats representen el 40 % del total d’alumnes. El centre està en funcionament des de ¾ de 8 del matí a 2/4 de 10 de la nit.

Estem satisfets amb els resultats acadèmics i educatius que assolim però no deixem de treballar en la mirada posada en la millora contínua, reforçant els nostres punts forts i treballant en les oportunitats de millora detectades. Estem atents a les necessitats dels nostres grups d’interés, es realitzen enquestes periòdicament als alumnes, famílies, professorat i empreses i també ens reunim amb el consell de delegats, l’AMPA i els caps de departament i coordinadors per evolucionar i donar resposta a tota la comunitat educativa

premi

P. En el WorldcafèTIC del passat 22 de març, van haver molt empresaris que van preguntar pels alumnes dels cicles formatius d’informàtica. Volien conèixer com són aquests estudis i com els imparteixen els professors. Per què creus que hi ha tanta expectació?

cartell.jpgLa informàtica està present a tot arreu. En la darrera visita a l’Institut, el Doctor Carles Vallbona l’any 2009, va assenyalar la importància de la informàtica i més concretament, de tecnologies en emergència com l’audiovisual i la realitat augmentada o la 3D, la robòtica i la programació. Les TICs estan presents en totes les altres disciplines i en la majoria dels llocs de treball es demana habilitats en tecnologies de la informació i la comunicació, és una demanda social i, és clar, empresarial.

Els nostres alumnes treballen en projectes de desenvolupament d’aplicacions web, multiplataforma amb aplicacions per dispositius mòbils, sistemes ERP-CRM, administració de sistemes i serveis de xarxes, ciberseguretat, perfils professionals més lligats al hardware o a la programació (software), tots dos són imprescindibles.

En els altres cicles formatius de comerç i màrqueting o d’administració d’empreses també estan molt presents les TICs, lligades a l’e-commerce, la venda on-line, el màrqueting digital. Aquests treballen més en el “disseny” de les aplicacions, les seves funcionalitats i els requisits d’usuari, també dissenyen app’s que responen a reptes proposats lligats a l’entorn empresarial.

P. Pregunta obligada, com veus la presència de les noies en l’àmbit de la informàtica.

De noies científiques al batxillerat en tenim moltes, en canvi als cicles formatius d’informàtica o al batxillerat tecnològic són molt, però que molt poques, en alguna aula no en trobes cap.

Des d’Educació de l’Ajuntament s’organitza el Mercat de tecnologia, i també des del Departament d’Ensenyament s’estan iniciant accions al respecte. Hem entrat al programa Fàbrica Oberta que pretén orientar les vocacions industrials i promoure-les sobretot en les noies. Cal trobar estratègies i metodologies per tal que les noies gaudeixen  amb la robòtica i la programació. També participem des de fa 5 cursos en programes Erasmus relacionats amb ciència i tecnologia. Des del curs passat programem una setmana tecnològica per l’ESO i el Batxillerat i també una setmana de Jornades tècniques d’informàtica per FP. Cal dir que de professores d’informàtica, al Vallbona, en tenim 4, que suposen gairebé un 20% del total del departament que en són 21.

  1. Com es vincula els estudiants al món empresarial i quins projectes relacionats esteu realitzant?

La vinculació amb el món empresarial és clau per a l’èxit de la Formació Professional, per assegurar la millora continua de la pràctica del professorat i la preparació de l’alumnat per aconseguir una bona inserció laboral.

Es planifiquen visites a les empreses des de la Coordinació Escola-Empresa amb els tutors dels diferents cicles formatius per tal de donar a conèixer el centre, per explicar els diversos serveis d’FP que es poden desenvolupar i acordar col·laboracions, també per fer-ne el seguiment dels alumnes i copsar la satisfacció amb l’Institut.

Els professors d’FP fan estades formatives de dues setmanes a l’empresa. Per als docents serveix d’actualització i també permet tenir millor feedback i incorporar les aportacions que se’n deriva, a l’organització i currículum del cicle formatiu, millorant el treball i els continguts i també la posterior inserció laboral del nostre alumnat.

Aquestes estades les programem de manera que, per exemple, 2 professors d’informàtica del mateix equip docent fan un estada en una de les nostres empreses col·laboradores, on hi tenim alumnes fent la formació en centres de treball, en FP dualhttp://www.fpdual.cat/.

Aquest és el tercer curs que oferim tots els Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat FP dual i ja hem realitzat més de 80 convenis amb empreses del territori, http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/fp-dual/.

 El nostre objectiu és desenvolupar projectes d’innovació i emprenedoria vinculats al món empresarial, projecte que donin resposta a problemes o reptes presentats per les nostres empreses i aquests projectes es porten a terme en el marc del programa  Innova FP. Per aquest curs tenim en marxa diferents projectes amb empreses i entitats que realitzaran els alumnes d’informàtica, tutoritzats pels professors: estudi del cablejat de xarxa de la Fàbrica Roca Umbert, muntatge i condicionament d’una aula d’informàtica a l’Institut Marta Estrada, app de localització del reis mags durant la cavalcada amb el Servei de Cultura, aplicació web d’un programa de gestió de la Qualitat per una empresa de consultoria, aplicació de geolocalització en l’àmbit de la logística.

Col·laborem amb projectes de ciutat, en aquest sentit, els alumnes de comerç realitzen projectes vinculats al màrqueting i la dinamització d’espais comercials amb empreses i entitats. L’any passat els estudiants del cicle d’activitats comercials van dinamitzar l’Open Night de la plaça de l’Església conjuntament amb l’Associació de comerciants Gran Centre. Per Sant Jordi van fer una pràctica de lettering en els aparadors de les botigues, paraules sobre vidre.

Per altra banda, participem en un programa europeu TransferINN amb l’objectiu de sistematitzar la innovació o bé la internacionalització de les empreses participants.

P. En quins altres programes i projectes esteu participant aquest any al Vallbona?

Participem en el programa d’innovació Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge amb l’objectiu d’afavorir que els alumnes assoleixin la competència digital, incentivant la motivació mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i promoure les vocacions cientificotecnològiques. Els àmbits de participació són  el pensament computacional, la georeferenciació i Edu_hack. Està vinculat a les propostes didàctiques de  MSchools del Mobile World Capital. S’ha proposat als alumnes realitzar un directori d’empreses de Granollers amb aquestes metodologies.
Cal mencionar que el professorat es forma i treballa en xarxa amb altres centres. Està desenvolupant metodologies d’aprenentatge basades en problemes, en reptes. S’utilitza la metodologia Scrum, que permet treballar de forma col·laborativa, en equip i obtenir el millor resultat possible d’un projecte. També s’empra el joc i diferents tècniques de creativitat i innovació per afrontar els nous problemes i gestionar els projectes.

Realitzem  programes d’intercanvi  amb estudiants d’altres països per tal de potenciar l’aprenentage de les llengües estrangeres, sobretot de l’anglès, que és imprescindible. En aquest sentit, desenvolupem programes Erasmus+ i eTwinning  que permeten intercanvis virtuals, mitjançat cartes o emails o també amb videoconferències i intercanvi de produccions audiovisuals.

També participem en la xarxa de mobilitat internacional de l’FP. Els alumnes de Formació Professional, mitjançant beques Erasmus+, realitzen pràctiques en empreses estrangeres.

 P. Què us podem aportar des de l’Ajuntament i més concretament des del Servei de Promoció Econòmica ?

 Ens podeu ajudar amb projectes concrets, per exemple l’app de les empreses. També us podem demanar ajuda a l’hora de localitzar emprenedors per realitzar projectes o bé per programar tallers i xerrades.

Ja ens ajudeu amb la formació que veniu a impartir del pla d’empresa i amb es cursos d’empresa als que assistim a Can Muntanyola.

Ens cal un cop de mà en la difusió a les empreses dels estudis que impartim, dels serveis d’FP que oferim, dels projectes que duem a terme, del programa InnovaFP, de l’FPdual, o les Jornades tècniques d’informàtica que realitzem a l’Institut.

Hi ha empreses que a l’hora de pensar en incorporar alumnes en pràctiques encara pensem només en la Universitat i no coneixen la bona feina que es fa des dels instituts amb els perfils tècnics, imprescindibles a l’empresa. La Formació en Centres de Treball esdevé el millor mètode de selecció de personal per a moltes empreses.

P. Glòria, per finalitzar aquesta entrevista, Qui t’agradaria que fos el o la següent persona entrevistada en aquest blog?

Josep Rus, granollerí i director de Punt Informàtic. Recentment, han guanyat el premi platinum com a partner DELL. Va ser exalumnes de l’Institut Carles Ballera i és un exemple per a tots els nostres estudiants

 

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Entrevista

L’educació la garantia de l’emprenedoria i les empreses de Granollers