Granollers Mercat, a través de la seva pàgina web www.etsdigital.cat garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.

Responsable del tractament

> Identitat: Granollers Mercat

> NIF: Q-0801347-F

> Direcció Postal: Centre de Serveis a les Empreses. Camí del Mig 22, P.I. Palou Nord 08401 Granollers.

> Correu electrònic: empresagm@ajuntament.granollers.cat
Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

Granollers Mercat tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb les següents finalitats:

Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.
Gestionar el seu registre i compte d’usuari de la nostra plataforma. Conservarem les dades mentre sigui usuari de la nostra plataforma.
Enviar-te comunicacions relacionades amb les nostres novetats i serveis. Conservarem les seves dades fins que ens sol·liciti la baixa de les comunicacions comercials.
Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè atorga quan es posa en contacte amb nosaltres a través de les adreces de correu electrònic de la nostra web, formularis de registre o alta al newsletter.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d’obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.etsdigital.cat, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb nosaltres a empresagm@ajuntament.granollers.cat.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.