L’objectiu d’aquesta taula és molt més concret i comú a  totes aquelles persones que comencen el seu projecte emprenedor sobretot els que inicien els seu projecte en solitari.

Els participants van poder compartir les seves experiències i impressions en aspectes com el treball del dia o donar visibilitat al projecte

Taula moderada per Núria Farrés de canjoancoworking.com

PREGUNTES DE LLANÇAMENT

 • Quin és el tipus de suport més necessari i escàs – diners a part – a l’hora d’emprendre un projecte empresarial?

 • Perquè seria útil l’experiència d’altres persones i projectes emprenedors?

 • És fàcil conèixer i relacionar-se amb altres persones que estiguin emprenent per intercanviar experiències?

 • S’aprofita bé el potencial de col·laboració entre emprenedors?

 • I entre emprenedors i empreses ja consolidades?

 • I entre emprenedors i professionals i empreses del sector digital?

Propostes a nivell de col·laboració
 • Crear una borsa de treball digital

 • Directori de professionals, amb una criba per garantir la qualitat

 • Fer un clúster digital però també social i humà

 • Crear una marca “Granollers” d’emprenedors digitals

Propostes per a la co-creació
 • Col·lectiu per fer projectes més grans o més temps, o més recursos

 • Comunitat per exposar projectes, pàgina específica, domòtica 365, forums

Propostes per a la dinamització
 1. Realitzar trobades presencials:

 • Portar lo digital a la gent analògica, events físics

 • Creació de models de negoci creatius

TENS ALGUNA IDEA O PROPOSTA RESPECTE A AQUESTA TAULA?

CONSULTA LES PROPOSTES DE LES ALTRES TAULES