Aquesta taula explora les oportunitats de col·laboració amb els serveis de promoció econòmica: empresa i emprenedoria

 • Mapa de serveis del serveis de promoció econòmica
 • Dinamització del teixit empresarial del terrritori
 • Relacions entre administracions
 • Col·laboració amb iniciatives publico-privades

Amfitriona: Núria Baella – Responsable de la Unitat d’Emprenedoria de Granollers Mercat

PROPOSTES DELS PARTICIPANTS
 

IDEA 1. Ús i relació d’usuaris amb el servei de promoció econòmica. Infraestructures:

 • Informació i suport
 • Desplegament d’antenes
 • Falten més start-ups d’empreses
 • Massa burocràcia
 • Economia circular col·laboració empreses (2030)
 • Facilitar l’activitat econòmica i fomentar la sostenibilitat i solidaritat(l’empresari retorna a la citat, comunitat part del que s’ha invertit
 • La formació és un factor clau per l’atracció de talent
 • Cal treballar més la conducció entre tots els serveis

IDEA 2. Projectes rellevants en el marc de promoció econòmica. Col·laboració supramunicipal i treball en xarxa

 • Programa Catalunya Empren, EmprenTIC, Punttic
 • Col·laboració amb Fablabs a Barcelona falta l’empresa mitjana

IDEA 3. Col·laboració amb iniciatives publico-privades

 • Formació específica en drons
 • En l’àmbit de la formació col·laboració amb Universitat de Vic, formació FP dual
 • La C17 pot ser un marc adequat
 • Millora de l’accés a Granollers Mercat

IDEA 4. Com atraure projectes a nivell local

 • Millorar la connectivitat en general
 • Que les empreses del voltant coneguin el servei
 • Condicions infraestructures, qualitat de vida, la població està formada
 • Mapa de serveis que ofereix Granollers Mercat

IDEA 5. Recull de propostes constructores

 • En les TICs el 99 % de les persones treballant són homes
 • Convenis de l’ ajuntament concertats en alumnes i entitats privades ( a nivell d’espai o estudiants)
 • Associacions de comerciants (no s’inscriuen a formació)
 • Tenir en compte als joves