Aquesta taula explora els potencials de col·laboració:

(a) entre empreses del sector digital

(b) empreses del sector digital i sectors tradicionals com el comerç, la indústria, etc…

Amfitrió: Quim Pla – Responsable d’innovació de Granollers Mercat

  

PROPOSTES DELS PARTICIPANTS

IDEA 1: relacions entre empreses del sector digital

Les empreses de sectors econòmics no relacionats amb les TIC (o sectors tradicionals), tenen moltes mancances de coneixement de les solucions que hi ha ara mateix al mercat, o del potencial de les solucions que han implantat, per tant hi ha moltes oportunitats de col·laboració en:

· Cal informació abans de poder col·laborar. Així el primer pas seria crear espais per posar en comú les necessitats, els potencials i les solucions TIC per les empreses.

· Qui crea els espais?

o L’administració pot/ha crear aquests espais (liderar/organitzar) VS l’administració només posar les taules (el lloc de trobada)?

o Crear un espai d’intercanvi de coneixement (o un banc de coneixement) a les Xarxes (cas de l’Xtec– quan es va començar a potenciar la digitalització a les escoles, es van anar compartint els coneixements de metodologies, materials pedagògics i de com impartir classes amb els materials digitals i a partir d’aquí tothom els anava millorant. Aquest espai també van facilitar la transició i aplicació de les noves tecnologies i les noves metodologies per part de més professors)

· Propostes: Com col·laborem en aquest 1er pas:

o Jornades d’intercanvi d’experiències (exemples) o per treballar sobre algun projecte o repte concret.

o Can Muntanyola ha de fer de nexe (facilitar la col·laboració) entre les demandes i les ofertes TIC – Tenir un catàleg d’experts i fer recomanacions o donar visibilitat al potencial del sector.

 

IDEA 2: relacions entre empreses TIC i empreses en general

El sector de les TIC abasta un camp molt ampli i complex, des de serveis de posicionament i marketing a les xarxes passant per temes de gestió, fins a IOT i les fàbriques connectades, això fa que hi hagi d’haver una oferta molt especialitzada i que cap empresa o expert pot donar resposta, a les necessitats de les empreses per si sola; això crea l’oportunitat de col·laboració entre diversos experts del sector TIC amb coneixements molt específics:

  • Les empreses i professionals del sector TIC han de saber crear les pròpies xarxes de col·laboradors i respondre com a únic interlocutor a les empreses
  • Cal col·laborar a partir de necessitats concretes
  • Espais de coworking on compartir coneixements, projectes i rebre formació conjunta.
  • Començar per petits projectes petits i concrets.
  • Unificació de lleguatges