Amfitriona: Núria Lloret – tècnica i dinamitzadora digital de Granollers Mercat – PuntticMuntanyola

Background Heading

PROPOSTES DELS PARTICIPANTS

IDEA 1: JOVES TALENT I OCUPACIÓ

 

 

 1. En tecnologia hi han dos tipus d’empreses: les de llarg temps i les que són fruit del moment, de la moda tecnològica.
 2. Com que no hi ha molt de temps a formar-nos , el planter de joves en les empreses és una bona solució. La facilitació d’ajuts a la seva contractació també és un factor clau per a la seva inserció laboral.
 3. Els joves es troben barreres per part de companys veterans
 4. La filosofia del coworking entre els joves és molt diferent. Comparteixen espais i fan formació entre ells (sobretot de temes empresarials)
 5. Hi ha finançament per vincular joves i empreses. Ministeri d Economia (préstecs tous)

 

 

IDEA 2: CAPACITACIÓ / TRANSFORMACIÓ DIGITAL A L’EMPRESA
 1. No es problema de formació ni capacitació sinó de resistència a canviar d’hàbits (per exemple introduir dades per traçabilitat) i la por al control
 2. La formació i/o capacitació digital és desigual entre departaments i jerarquia en l’empresa
 3. Els perfils més tècnics (programadors, màrqueting , dissenyadors) utilitzen internet per autoformar-se
 4. La formació es pot substituir per col·laboracions
 5. Des direcció no és un tema prioritari o no saben fer-ho
IDEA 3: RRHH: EMPRENEDORIA/ FREELANCES VS EMPRESA
 1. Als freelances els hi va molt bé treballar conjuntament amb empreses intermediàries que aporten clients, projectes, tasques comercials i consultors intermediaris
 2. A l’hora, professionals del sector troben a faltar la figura del consultor que acompanyi en processos de transformació digital
 3. Cal més formació dirigida a persones autònomes
 4.  
IDEA 4 : PROJECTES DE FORMACIÓ CONTÍNUA INSPIRADORS
 1. Acadèmia de codis, mSchool, fomentar la formació a mida, Barcelona Activa (formació privada)
 2. Talent NAU BA de Sabadell ( Espai compartit )
 3. Iniciatives que podrien millorar: Disseny d’una plataforma marketplace
 4. TED Talks que permeten crear sinèrgies