#EmprenTIC: El meu negoci a Internet

Programa de capacitació digital per a persones emprenedores  i transformació digital de negocis

 

 • Presentació i pla de treball

Amb l’objectiu d’impulsar el teu negoci i les vendes, hem dissenyat un programa específic de capacitació tecnològica  #EmprenTIC dirigit a persones emprenedores que realitzin el pla d’empresa a Granollers Mercat

 

 • Objectius del programa #emprenTIC

 1. Conèixer i triar quines són les xarxes més adients pel teu negoci
 2. Conèixer la part tècnica i de continguts de cada xarxa social
 3. Fer un calendari de publicacions d’acord a la teva estratègia de màrqueting (Pla de Social Media)

 

 • Metodologia del programa

Cada emprenedor/a  decidirà el seu propi pla de treball en funció de tres factors:

 1. La fase del seu projecte ( idea de projecte – llançament – consolidació)
 2. Competències digitals / e-skills / digi
 3. Recursos

Per aquest motiu, començarem amb dos exercicis: una enquesta de punt de  partida i canvas. Amb aquest treball centraràs la teva estratègia de comunicació amb les necessitats reals del teu negoci (fer una campanya puntual integral, utilitzar i aprofundir en el coneixement d’una xarxa en concret, crear una pàgina en alguna xarxa social, crear material i continguts per a publicar en els teves xarxes socials)

La metodologia que utilitzarem és la de Learning by doing (aprendre mentre fem)

 • Enquesta de Punt de partida
 • CANVAS
 • Disseny de l’arquetictura de la teva web
 • Pla de Social Media
 • Documentació de xarxes específiques
 • Hangout + assessorament final

Totes les activitats es realitzaran amb informació facilitada via correu electrònic

Núria Lloret @nuriallb – dinamitzadora digital al Punttic Muntanyola @GMercat @Etsdigital